top of page

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Publicznego Przedszkola TRAMPOLINA w HENRYKOWIE

informuje, że w dniach od 13 lutego do 15 marca 2023 r. odbędzie się rekrutacja

do Publicznego Przedszkola Trampolina w HENRYKOWIE

na rok edukacyjny 2023/2024.

Harmonogram rekrutacji:

► 13-lutego do 15 marca – przyjmowanie
wniosków o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Henrykowie.
►  31 marca-informacja o zakwalifikowaniu dzieci
do przedszkola na rok edukacyjny 2023/24

 ► Od 03 kwietnia do 14 kwietnia – potwierdzenia woli
zapisu dziecka do przedszkola.

Dokumenty czyli:

karta zgłoszenia dziecka do PRZEDSZKOLA Trampolina w Henrykowie

od 13 lutego będą do odebrania w gabinecie dyrektora przedszkola oraz do pobrania z przedszkolnej strony
internetowej PRZEDSZKOLA TRAMPOLINA w Henrykowie.


Dokładnie wypełniony i podpisany wniosek przez oboje rodziców należy
złożyć do Dyrektora przedszkola .

bottom of page