top of page

Oferta edukacyjna

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przewidziane są zajęcia:

245384371_259606799507720_34107851245815590_n.jpg
Gazelle Icon

1. Terapii logopedycznej:

Zajęcia wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci. Głównym celem tych zajęć będzie profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

bird.png
Bird Icon

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: wszystkie dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne zostaną zdiagnozowane,  w kierunku rozpoznania  ew. zaburzeń zachowania lub emocji w celu podjęcia stosownych działań w przygotowywaniu dzieci do odpowiednich zachowań społecznych.

245199281_4396013533808197_402646686076132296_n.jpg

Zapewniamy bardzo dobrze przygotowaną, mającą bogate doświadczenie zawodowe kadrę nauczycieli oraz specjalistów z zakresu: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, logopedii, pedagogiki M. Montessori, zajęć metodą Ruchu Rozwijającego. W ramach realizacji projektu przewidziane są także studia i szkolenia dla kadry pedagogicznej zatrudnionej w przedszkolu (finansowanie studiów i szkoleń).

Cele podstawy programowej realizowane będą  z wykorzystaniem wielu ciekawych
i nowatorskich metod, min. pedagogikę  Marii Montessorii, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, pedagogikę zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Bez tytułu_edited.png
bottom of page